Sign In   Register
სულ 17 - ეკრანზეა 1 - 12-დან
1 2
მიმდევრობა

ასკილის წვენი 03 / BPC

 
10.0 (1)
რეიტინგი 
 
10.0
ვიზუალი 
 
10.0
გემო 
 
10.0
Aftartaste 
 
10.0
ხარისხი/ფასი 
 
10.0
შეადარე
შეაფასე

მანგო-ანანასი / Fuse tea

 
10.0 (1)
რეიტინგი 
 
10.0
ვიზუალი 
 
10.0
გემო 
 
10.0
Aftartaste 
 
10.0
ხარისხი/ფასი 
 
10.0
შეადარე
შეაფასე

მსხლის ლიმონათი / ნატახტარი

 
10.0 (1)
რეიტინგი 
 
10.0
ვიზუალი 
 
10.0
გემო 
 
10.0
Aftartaste 
 
10.0
ხარისხი/ფასი 
 
10.0
შეადარე
შეაფასე

ლიმონათი ტარხუნა / ზედაზენი

 
10.0 (1)
რეიტინგი 
 
10.0
ვიზუალი 
 
10.0
გემო 
 
10.0
Aftartaste 
 
10.0
ხარისხი/ფასი 
 
10.0
შეადარე
შეაფასე

სნო / სნო

 
10.0 (1)
რეიტინგი 
 
10.0
ვიზუალი 
 
10.0
გემო 
 
10.0
Aftartaste 
 
10.0
ხარისხი/ფასი 
 
10.0
შეადარე
შეაფასე

ფანტა /

 
7.3 (2)
რეიტინგი 
 
7.3
ვიზუალი 
 
9.0
გემო 
 
7.5
Aftartaste 
 
5.5
ხარისხი/ფასი 
 
7.0
შეადარე
შეაფასე
სულ 17 - ეკრანზეა 1 - 12-დან
1 2